For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

sk:questy:tutorial [2013/04/09 22:36] (aktuálne)
trazzy vytvorené
Riadok 1: Riadok 1:
 +====== Tutorial  ======
 +
 +  * **Začiatočná postava:** [[sk:npc:aruas_fairy|Arua's Fairy]]
 +  * **Potrebná úroveň:** Nie je
 +  * **Opakovateľný:** Nie
 +
 +===== Odmeny za splnenie =====
 +  * 5x Apple + 188Xp
 +  * 10x Apple + 220Xp
 +  * 3x Ripe banana + 444Xp
 +  * Bert's spare bamboo spear + 314Xp
 +  * 3x Elder flanae seeds + 564Xp
 +  * 3x Honey red jellybean stew + 1453Xp
 +  * 3x Big pumpkin seeds + 916 Xp + 2542 Zul
 +  * 2272 Xp
 +
 +Jedná sa o úvodnú sadu questov, ktoré vám pomôžu osvojiť si ovládanie a hlavné ciele hry. Tento quest vám pomôže získať LVL 10.
 +
 +<wrap info>Info: Ak je v queste iba jedna voľba, nemusí byť v krok za krokom návode uvedená.</wrap>
 +
 +===== Návod krok za krokom =====
 +
 +  * Pohovorte si s [[sk:npc:aruas_fairy|Arua's Fairy]]
 +  * Dajte sa do reči s [[sk:npc:gray|Gray-om]] a zvoľte "//2. Arua's Fairy said you might need my help.//"
 +  * Zabite 3x mini-jelly bean a opäť navštívte [[sk:npc:gray|Gray-a]] "//1. Anything else I can help with?//" a potom zvoľte "//1. Allright, I'll head over there now.//"
 +  * Náš ďalší cieľ bude [[sk:npc:bert|Bert]]. Zvoľte "//2. Gray told me to give this to you.//", potom "//1. Sure, what do you need?//"
 +  * Zabite 5x ľubovoľnú choropu a 1x Mother choropy. Vráťte sa späť k [[sk:npc:bert|Bertovi]]. Zvoľte "//I've defeated the Choropys and the Mother choropy.//" a potom "//1. Ok, thanks.//"
 +  * Pokračujte za chlapcom [[sk:npc:huey|Huey]]. Zvoľte "//1. Huey? Bert told me you need help.//" a "//1. Sure, I'll be right back!//"
 +  * Teraz ideme zabíjať Flanae. Nazbierajte 5x Flanae seeds a 1x Elder flanae seed.
 +  * Cestou pri voze s nákladom je chlapík. Dajte sa s ním do reči. Zvoľte "//1. I've collected the seeds you asked for.//" a potom "//1. Sure, what do you need me to do?//"
 +  * Zabíjajte young honey bee a získajte 5x honey, který následne odneste [[sk:npc:claude|Claudovi]].
 +  * Pustite sa s ním do reči a zvoľte "//1. Huey said you needed this honey.//" a potom "//1. Sure thing!//"
 +  * Zabite 5 ľubovoľných pumpkinov, z toho jedného big pumpkin. 
 +  * Vráťte sa späť ku [[sk:npc:claude|Claudovi]] odniesť semiačka, ktoré požadoval. "//I've brought back the seeds!//" a cez "//Wow, sounds cool. Thanks!//" prijmite poslední diel tutoriálu.
 +  * Príďte do tréningovej osady severne od dyňovej farmy.
 +
 +Tým sa tutoriál končí.  Teraz by ste mali byť na LVL 10 a pripravený na výber budúceho [[sk:joby:start|povolania]].
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +