For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Postrehy okolo herného klienta

Multiclient

Je to veľmi jednoduché. Na spúšťanie viacerých inštancií hry potrebujete iba program „name changer“ z fóra na Warpportalu a tým po spustení premenovať prvú inštanciu a potom následne spustiť ďalšiu.

Klávesové skratky

  • CONTROL + ALT - permanentné podsvietenie dropov
  • TAB - prepínanie chôdze/beh
  • ; - zbieranie dropov
Jazyky