For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Slovník herných skratiek

V tejto sekcii uvedieme frázy, alebo krátke slovné spojenia často používané nielen v ROSE Online, ale aj v ostatných online hrách.

Bežné skratky

 • k - OK, dobre
 • BTW - Mimochodom
 • BRB - Hneď som späť
 • AFK - Preč od klávesnice
 • KS - Kill steal - Zabíjanie mobov na kterých už útočí niekto iný
 • LVL - level - Úroveň
 • BAN - Pravidlo, ktoré zakazuje hráčovi pripojiť sa do hry. Napríklad hráčovi môže byť zamietnutý prístup na server, pretože obchádzal/porušoval pravidlá/využíval bugy atd.
 • AOE/AoE - Skratka pre „Area of Effect“. AOE je spell ktorý pôsobí na rozsiahlu zónu na zemi kde všetko v zóne dostáva damage, alebo priamo útočí na viacero cieľov.
 • Loot - súbor vecí, ktoré boss/hrdina upustí keď zomrie.
 • Aggro - Aggro je termín používaný keď jedna alebo viac agresívnych nepriateľov má za cieľ niekoho z vašej skupiny (hrozí nebezpečenstvo útoku).
 • Beta - Beta je software ktorý je ešte stále „vo výrobe“ a je vybraný na pár testov. Beta testing dovoľuje developerom nájsť problémy ktoré si mohli nevšimnúť a opraviť ich pred tým že hra oficiálne vyjde.
 • Bind - často používané aj ako fráza „keybinding“. Ide o to že si na hociaký spell pridáte tlačítko na klávesnici, ktoré ho bude zastupovať. Po stlačení klávesy sa vykoná požadovaný spell.
 • Graveyard/Yard/Grave/Respawn/Spawn - miesto kde po smrti prichádza vaša herná postava opäť k životu, ak nie je oživená kúzlom.
 • Zerg - druh taktiky. Znamená, že väčší počet postáv zaútočí na nepriateľa (či už bossa, alebo iného hráča) keď je nepripravený.
 • PVP - player vs. player. Hra/časť hry zameraná na boj hráča/hráčov proti inému hráčovi.
 • PVE - player vs. enviroment. Hra/časť hry zameraná na boj hráča/hráčov proti NPC charakterom.
 • Relog - krátky časový úsek, cez ktorý sa hráč odpojí a pripojí späť do hry. (napríklad na uloženie aktuálnej pozície)
 • GG - good game/dobrá hra. Používané po prekonaní určitej časti hry, ktorú si hráči užili. Túto frázu zväčša odkazujú hráči ostatným medzi sebou.
 • Faceroll - fráza používaná keď je niektorá class omnoho silnejšia od ostatných natoľko, že by sa dala hrať aj stláčaním náhodných tlačítok ( chodením hlavou po klávesnici :) )
 • HP - hit points. HP predstavujú číslo, ktoré určuje vaše herné zdravie. Po dosiahnutí nuly vaša herná postava zomrie.
 • CYA - skratka pre see you soon, v preklade uvidíme sa čoskoro.
 • DND - skratka pre do not disturb, v preklade nerušiť.
 • Boosting - metóda používaná na ľahšie levelovanie, napríklad v dungeonoch. Vysoký(zväčša najvyšší možný) level poberie aggro na všetky NPC a potom ich zabije (napríklad v group), XP sa potom rozdelí a profituje z toho hráš z najmenším levelom.
 • Mighty/Hardcore - výraz používaný na označenie hráča/bossa, ktorý vyniká nad ostatnými v nejakom smere (herné znalosti, herné mechaniky atď..)
 • (I)RL - (In) Real life. Reálny život. Príklad: Za 5 minút pôjdem jesť IRL.
 • LoS - Line of Sight. Zóna, ktorá je zachytiteľná určitým spellom, vymedzuje presne ohraničenie textúr a rozsah spellu. Príklad: Nechcel som aby hráč A na mňa použil kúzlo Silence a tak som išiel za strom za LoS.
 • Nerf - je to iný spôsob povedania, že niečo bolo oslabené (kúzlo,zbraň,armor). Príklad: Nerfli mi zbraň. Neútočí za 200 ale len za 120 :( .
 • Ninja - hráč, ktorý zbiera loot bez povolenia/zbiera loot ktorý nie je určený preňho.
 • Epic - predstavuje niečo epické. Zväčša časť výstroje/zbraň. Epické zbrane sú veľmi vzácne.
 • Ragequit - Hráč, ktorého naštvala situácia/vec z hry opustí hru, bez akéhokoľvek vysvetlenia.

Lokácie

 • AP - Adventurers plains
 • ToL - Towers of Luxen towers
 • FoW - Forest of Wisdom
 • GoS - Gorge of Silence
Jazyky