For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Jednotlivé povolania hry, ich špecifikácia a všetko okolo toho

Každá herná postava začína ako „visitor“. Na úrovni 10. sa môžete rozhodnúť pre jedno z nasledujúcich povolaní (viď Základné povolania). Po získaní úrovne 100. si môžete vybrať konkrétnejšie zameranie pre dané povolanie.

Základné povolania

  • Dealer - predajca/obchodník/priekupník
  • Hawker - predajca bojovník
  • Muse - múza - mág
  • Soldier - vojak/bojovník - zväčša tank

Voľba povolania

Každá postava v hre začína ako visitor (návštevník) a na LVL 10 sa môže rozhodnúť pre jedno z uvedených povolaní. Po získání LVL 100 sa dá upresniť špecifikácia zvoleného povolania. Obidve voľby sú voliteľné, ale nezvolenie je skôr na škodu hráča. Postava tak prichádza o veľa schopností, ktoré sa môžu veľmi hodiť pri postupe hrou.

Voľba sa odohráva u postáv v „Training village“ pri severnom konci Adventurer's plains kde po rozhovore s trénerom pre vaše zvolené povolanie získate nové schopnosti v strome znalostí a špecifické vybavenie.

Ako na to?

Pamäjte na to, že zvolené povolanie sa už nedá zmeniť počas hry. Vyberajte pozorne.

  • Hovorte s trénerom pre zvolené povolanie (Titania v prípade Dealera, Connor v prípade Hawkera, Media v prípade Muse a Murphy-ho v prípade Soldiera).
  • 1. Claude sent me,he said you could help me?
  • 1. Yes, that's me! I want to be a <povolanie>!
  • 2. Yes, I want to be a <povolanie>!

!FIXME! Skontrolovať či sú dialógy rovnaké pre všetky povolania, pôvodný návod bol pre Dealera.

Od trénera si po voľbe taktiež môžete kúpiť zbraň a vziať 2 následujúce questy:

Jazyky