For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Tutorial

 • Začiatočná postava: Arua's Fairy
 • Potrebná úroveň: Nie je
 • Opakovateľný: Nie

Odmeny za splnenie

 • 5x Apple + 188Xp
 • 10x Apple + 220Xp
 • 3x Ripe banana + 444Xp
 • Bert's spare bamboo spear + 314Xp
 • 3x Elder flanae seeds + 564Xp
 • 3x Honey red jellybean stew + 1453Xp
 • 3x Big pumpkin seeds + 916 Xp + 2542 Zul
 • 2272 Xp

Jedná sa o úvodnú sadu questov, ktoré vám pomôžu osvojiť si ovládanie a hlavné ciele hry. Tento quest vám pomôže získať LVL 10.

Info: Ak je v queste iba jedna voľba, nemusí byť v krok za krokom návode uvedená.

Návod krok za krokom

 • Pohovorte si s Arua's Fairy
 • Dajte sa do reči s Gray-om a zvoľte “2. Arua's Fairy said you might need my help.
 • Zabite 3x mini-jelly bean a opäť navštívte Gray-a1. Anything else I can help with?“ a potom zvoľte “1. Allright, I'll head over there now.
 • Náš ďalší cieľ bude Bert. Zvoľte “2. Gray told me to give this to you.“, potom “1. Sure, what do you need?
 • Zabite 5x ľubovoľnú choropu a 1x Mother choropy. Vráťte sa späť k Bertovi. Zvoľte “I've defeated the Choropys and the Mother choropy.“ a potom “1. Ok, thanks.
 • Pokračujte za chlapcom Huey. Zvoľte “1. Huey? Bert told me you need help.“ a “1. Sure, I'll be right back!
 • Teraz ideme zabíjať Flanae. Nazbierajte 5x Flanae seeds a 1x Elder flanae seed.
 • Cestou pri voze s nákladom je chlapík. Dajte sa s ním do reči. Zvoľte “1. I've collected the seeds you asked for.“ a potom “1. Sure, what do you need me to do?
 • Zabíjajte young honey bee a získajte 5x honey, který následne odneste Claudovi.
 • Pustite sa s ním do reči a zvoľte “1. Huey said you needed this honey.“ a potom “1. Sure thing!
 • Zabite 5 ľubovoľných pumpkinov, z toho jedného big pumpkin.
 • Vráťte sa späť ku Claudovi odniesť semiačka, ktoré požadoval. “I've brought back the seeds!“ a cez “Wow, sounds cool. Thanks!“ prijmite poslední diel tutoriálu.
 • Príďte do tréningovej osady severne od dyňovej farmy.

Tým sa tutoriál končí. Teraz by ste mali byť na LVL 10 a pripravený na výber budúceho povolania.

Jazyky