For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

sk:questy:cleaning_sunshine_beach [2013/04/08 00:37]
trazzy vytvorené
sk:questy:cleaning_sunshine_beach [2013/04/10 08:32] (aktuálne)
chytrex
Riadok 22: Riadok 22:
   * Zabíjajte pobiehajúce smeti   * Zabíjajte pobiehajúce smeti
   * Dajte sa do reči s [[sk:npc:judith|Judith]]   * Dajte sa do reči s [[sk:npc:judith|Judith]]
-  * 1. Well somebody had to do it so... +  * "//1. Well somebody had to do it so...//" 
-  * 1. Would you remind me what the rewards items were again? +  * "//1. Would you remind me what the rewards items were again?//" 
-  * I've brought <počet smetí zodpovedajúci odmene> trash! May i have <odmena>?+  * "//I've brought <počet smetí zodpovedajúci odmene> trash! May i have <odmena>?//"