For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Cleaning sunshine beach

  • Začiatočná postava: Judith
  • Potrebná úroveň: Ľubovolná
  • Opakovateľný?: Áno
  • Odmena za splnenie: viď tabuľka nižšie

Za zabíjanie utekajúcich smetí padajú CB odpadky. Za ne môžete získať nasledujúce odmeny. Expy neočakávajte, ale quest línia je pomerne zábavná. Maximum prístupného nazbieraného smetia bolo 280ks od Chytrexa, takže ďalej asi fakt nič viac nebude. Quest sa nezobrazuje v quest logu a smeti sa s nulovou váhou ukladajú do inventára.

Ks smetí Odmena
10Beach flippers
20R05-E squirt gun
30Pink alebo Blue moldie innertube
50Black alebo Blue YukiChan bikini
60YukiChan plaid bikini
70Tiger alebo Blue camouflage YukiChan bikini
90Lifeguard buoy
120Lifeguard uniform

Návod krok za krokom

  • Zabíjajte pobiehajúce smeti
  • Dajte sa do reči s Judith
  • 1. Well somebody had to do it so…
  • 1. Would you remind me what the rewards items were again?
  • I've brought <počet smetí zodpovedajúci odmene> trash! May i have <odmena>?
Jazyky