For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Raw

  • Jméno postavy: Raw
  • Titul postavy: Founder of Junon Order
  • Mapa výskytu: City of Junon Polis
  • Súradnice: 5318:5095

Predáva:

  • Nepredáva

Iné funkcie:

  • Môžete si nastaviť Respawn point.

Účasť v questoch:

  • <FIXME tu odkazy na questy>
Jazyky