For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Jones

  • Jméno postavy: Jones
  • Titul postavy: Historian
  • Mapa výskytu: City of Junon Polis
  • Súradnice: 5578:4890

Predáva:

  • Nepredáva

Iné funkcie:

  • Dáva Questy.

Účasť v questoch:

  • <FIXME tu odkazy na questy>
Jazyky