For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Itz

  • Jméno postavy: Itz
  • Titul postavy: Ferrell Guild Staff
  • Mapa výskytu: City of Junon Polis
  • Súradnice: 5603:5034

Predáva:

  • Materiály

Iné funkcie:

  • Riadi transport pomocou lode z Junon City

Účasť v questoch:

  • <FIXME tu odkazy na questy>
Jazyky