For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Felice Fete

  • Jméno postavy: Felice Fete
  • Titul postavy: Event Info
  • Mapa výskytu: City of Junon Polis
  • Súradnice: 5562:5165

Predáva:

  • Nepredáva

Iné funkcie:

  • Informuje o aktuálnych eventoch.

Účasť v questoch:

  • <FIXME tu odkazy na questy>
Jazyky