For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Eva

  • Jméno postavy: Eva
  • Titul postavy: Guide
  • Mapa výskytu: City of Junon Polis
  • Súradnice: 5506:5346

Predáva:

  • Nepredáva

Iné funkcie:

Zadáva 3 questy.

Účasť v questoch:

  • <FIXME tu odkazy na questy>
Jazyky