For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Esmee

  • Jméno postavy: Esmee
  • Titul postavy: Battlemaster
  • Mapa výskytu: City of Junon Polis
  • Súradnice: 5285:5253

Predáva:

  • Nepredáva

Iné funkcie:

Dáva questy

Účasť v questoch:

  • <FIXME tu odkazy na questy>
  • <FIXME dodať SCREEN keď tam nebude žiadny človek>
Jazyky