For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Burtland

  • Jméno postavy: Burtland
  • Titul postavy: Clan Manager
  • Mapa výskytu: City of Junon Polis
  • Súradnice: 5291:5267

Predáva:

  • Nepredáva

Iné funkcie:

  • Vytvára Clan.
  • Portuje na Clan Fields.

Účasť v questoch:

  • <FIXME tu odkazy na questy>
Jazyky