For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Arothel

  • Jméno postavy: Arothel
  • Titul postavy: Manager of Ferrell
  • Mapa výskytu: City of Junon Polis
  • Súradnice: 5713:5360

Predáva:

  • Nepredáva

Iné funkcie:

  • Storage

Účasť v questoch:

  • <FIXME tu odkazy na questy>
  • <FIXME screen bez ľudí>
Jazyky