For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Adalric

  • Jméno postavy: Adalric
  • Titul postavy:
  • Mapa výskytu: City of Junon Polis
  • Súradnice: 5464:5167

Predáva:

  • Nepredáva

Iné funkcie:

  • Dáva Questy

Účasť v questoch:

  • <FIXME tu odkazy na questy>
  • <FIXME doplniť SCREEN keď pri ňom nikto nebude>
Jazyky