For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

sk:questy:template [2013/04/04 19:43]
chytrex
sk:questy:template [2013/05/25 15:31] (aktuálne)
chytrex
Riadok 3: Riadok 3:
   * **Počáteční postava:** [[npc:<postava>|<postava>]]   * **Počáteční postava:** [[npc:<postava>|<postava>]]
   * **Potřebná úroveň:**    * **Potřebná úroveň:** 
-  * **Doba trvání questu:** <dopln pokud je casove omezen, jinak tento radek odstran>+  * **Doba trvání questu:** /*<dopln pokud je casove omezen, jinak tento radek odstran>*/
   * **Opakovatelný:**   * **Opakovatelný:**
   * **Odměna za splnění**:    * **Odměna za splnění**: