For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Upgrade

Upgradem nebo také refiningem je myšleno zvyšování kvality věcí ve hře. Upgradem se zvyšují základní statiskiky upgradovaného předmětu (attack power, defense, atd.). Upgradovat lze téměř všechny věci vyjma face itemů, upgradovat lze až do 15. úrovně dané věci a děje se tak u následujících NPC:

Upgradem ovlivňované statistiky

Zbraně

  • attack power.
  • accuracy.

Brnění a back itemy

  • defense
  • magic defense
  • dodge rate

Jak na upgrade

Ke každému pokusu o upgrade potřebujeme věc kterou chceme upgradovat, Bindrune/Talisman/Apotrope (povětšinou se stejným grade jako je item grade věci kterou chceme upgradovat1)), nějaké ty Zuly a volitelně 1-10 catalystů. Případně lze také použít pro naklonění více štěstí na svou stranu Plutonruny, Neptunruny resp. Venaruny 2). Zajdeme za patřičným NPC a zvolíme něco ve stylu: I'd like to upgrade my item. Do políčka nahoře vložíme věc kterou chceme upgradovat, do políčka pod ním příslušnou bindrunu, talisman, či apotropu. Podle šance na úspěch (zobrazených vespod upgrade okna) můžeme přidat catalyst pro zvětšení šance na úspěch a případné Pluto/Vena/Neptun runy. Poté stiskneme tlačítko Begin. Pokud se pokus podařil (blikne nad vámi Success) věc my měla mít za jménem (1) a o těchto předmětech se v rozhovorech zmiňujeme jako o +1 (resp o +X) věcech. Pokusy lze opakovat do nekonečna. Pokud pokus selhal přicházíte o všechny podpůrné věci použité při pokusu. Další efekty selhání budou popsány v následující kapitole.

Selhání

Pokud pokus o upgrade selže, může dojít ke snížení úrovně předmětu o 1 a neúspěšným pokusem přicházíte o catalysty, zuly, binrunu/talisman/apotorpu a případně další použité runy. Na předmětech úrovní 1-5 nehrozí snížení úrovně při selhání.

Tabulka účinků selhání

Úroveň upgr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Grade 1 Bezp. Bezp. Bezp. Bezp. Bezp. Bezp. Bezp. Bezp. Bezp. Bezp. Bezp. Bezp. Bezp. -1 -1
Grade 2 Bezp. Bezp. Bezp. Bezp. Bezp. Bezp. Bezp. Bezp. Bezp. Bezp. Bezp. -1 -1 -1 -1
Grade 3 Bezp. Bezp. Bezp. Bezp. Bezp. Bezp. Bezp. Bezp. Bezp. -1 -1 -1 -1 -1 -1
Grade 4 Bezp. Bezp. Bezp. Bezp. Bezp. Bezp. Bezp. -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Grade 5 Bezp. Bezp. Bezp. Bezp. Bezp. -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Grade 6 Bezp. Bezp. Bezp. Bezp. Bezp. -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Grade 7 Bezp. Bezp. Bezp. Bezp. Bezp. -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Grade 8 Bezp. Bezp. Bezp. Bezp. Bezp. -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Grade 9 Bezp. Bezp. Bezp. Bezp. Bezp. -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Event / Brave / Unique / Honor Bezp. Bezp. Bezp. Bezp. Bezp. -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
S Plutorunou Bezp. Bezp. Bezp. Bezp. Bezp. Bezp. Bezp. Bezp. Bezp. Bezp. Bezp. Bezp. Bezp. Bezp. Bezp.
Item Mall Bezp. Bezp. Bezp. Bezp. Bezp. Bezp. Bezp. Bezp. Bezp. Bezp. Bezp. Bezp. Bezp. Bezp. Bezp.

Zdroj: již nefunkční rosena-wiki.org

Legenda

  • bezp. = Bezpečné, nehrozí snížení úrovně předmětu
  • -1 = Selhání způsobí snížení úrovně o 1

Tabulka úspěšnosti upgradů

Úroveň upgr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Zbraně 95% 85% 75% 65% 55% 45% 35% 25% 20% 15% 10% 6% 4% 2% 1%
Brnění 95% 90% 79% 69% 59% 48% 38% 28% 23% 18% 12% 9% 6% 4% 2%

Zdroj: již nefunkční rosena-wiki.org

1) V případě některých questových odměn může být požadavek na vyšší grade Bindruny/Talismanu/Apotropy
2) Použití těchto run nemám otestované, prosím o doplnění
Jazyky