For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

socketovani [2013/05/21 12:16]
chytrex [Socketování]
socketovani [2013/05/21 12:17] (aktuální)
chytrex [Socketování]
Řádek 15: Řádek 15:
  
 <WRAP center round important 60%> <WRAP center round important 60%>
-Nepotvrzeno ale přesto: **Socketování může zničit nadstandardní vlastnosti předmětu** (ve výčtu vlastností zobrazeny tence a světle modrou barvou)!! +**Socketování může zničit nadstandardní vlastnosti předmětu** (ve výčtu vlastností zobrazeny tence a světle modrou barvou)!! Tato vlastnost nebyla potvrzena ale existuje zde toto riziko. 
-</WRAP> /* FIXME POkud se toto potvrdí, upravit toto varování */+</WRAP> /* FIXME Pokud se toto potvrdí, upravit toto varování */
  
 ===== Jak vytvořit socket ===== ===== Jak vytvořit socket =====