For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

questy:visitor_look [2013/04/08 00:48]
chytrex [Visitor look?]
questy:visitor_look [2013/04/08 00:49] (aktuální)
chytrex [Návod krok za krokem]
Řádek 11: Řádek 11:
 ===== Návod krok za krokem ===== ===== Návod krok za krokem =====
  
-  * Promluvíte si s ronkem zeptáte se ho zda je možné mít jiné visitorské oblečení. "//4. Is it true that I can wear a different visitor look??//"+  * Promluvíte si s [[npc:ronk|Ronkem]] zeptejte se ho zda je možné mít jiné visitorské oblečení. "//4. Is it true that I can wear a different visitor look??//"
   * Pokud zabijete mother choropy, získáte jiné oblečení   * Pokud zabijete mother choropy, získáte jiné oblečení