For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Visitor look?

  • Počáteční postava: Ronk
  • Potřebná úroveň: Není
  • Opakovatelný: Ne
  • Odměna za splnění: Visitor look + Visitor sandals

Snadný quest pro získání 1 ks obyčejného oděvu

Návod krok za krokem

  • Promluvíte si s Ronkem a zeptejte se ho zda je možné mít jiné visitorské oblečení. “4. Is it true that I can wear a different visitor look??
  • Pokud zabijete mother choropy, získáte jiné oblečení
Jazyky