For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

The truth to the rumors

  • Počáteční postava: Zvonek
  • Potřebná úroveň:
  • Opakovatelný: Ne
  • Odměna za splnění: 13405XP + 12370 Zulie + quest Hourglass purification

Zjistit jaké pikle kují Herunovi přivrženci.

Tento quest je součástí Hero questu

Návod krok za krokem

  • Zajděte za Lenou: “2. That can't be true. I've got to prove that Karitte is innocent!
  • Jděte za Karitte: “2. I might just go and talk to this Luth.
  • Promluvte si s Luthem: “2. (I guess I'd better ask Lena about the crystal key.)
  • Jděte zpět za Lenou: “2. You know, judging from his behavior, it's likely that Luth had the crystal key and did something with it. We better ask him again.
  • Získáváte quest Hourglass purification
Jazyky