For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Shannon's medical treatment

  • Počáteční postava: Gorthein
  • Potřebná úroveň:
  • Opakovatelný: Ano
  • Odměna za splnění:

Tento quest se zdá momentálně nefunkční1). Nelze Gortheinovi nahlásit splnění úkolu.

Doneste Shannonovi léčiva.

Návod krok za krokem

  • Promluvte s Gortheinem: “1. As a devotee, I came to see if there is anything I can do to help. a pak: “1. I'll deliver an ointment.“ a nakonec: “1. I can do that!
  • Odneste Shannonovi léčiva
  • Vraťte se ke Gortheinovi: “1. I completed my task./“ a následně: “
1) 16.6.2013