For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Pest control

  • Počáteční postava: Mairath
  • Potřebná úroveň:
  • Opakovatelný: Ano
  • Odměna za splnění: 13421 XP

Zredukovat populaci pomiců

Návod krok za krokem

  • Popovídat si s Mairathem: “3. Yes I'd love to live in a place like this.“, pak: “1. Why is it not safe?“, následně: “1. I'll help with that. a potvrdíte: “1. Allright. I'll go hunt 25 pomics.
  • Zabijte 25 pomiců
  • Běžte nahlásit splnění Mairathovi: “4. I've exterminated 25 red pomics!
Jazyky