For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Life's a breeze in the hills

  • Počáteční postava: Punwell
  • Potřebná úroveň:
  • Opakovatelný: Ano
  • Odměna za splnění: 13430 XP + 5473 Zulie

Rozmístit 5 měřících turbín po Breezy hills.

Umístění turbín:

Návod krok za krokem

  • Popovídejte si s Punwellem: “2. Did you say this town used to be big?“, pak: “2. How can we populate this town?“, dále pak: “1. Well, yes…“ a nakonec potvrdíte: “1. I'll help with that.
  • Rozneste turbíny na místa pro ně určená. (Zvýrazněná kolečka v terénu)
  • Nahlašte Punwellovi splnění: “4. I've placed all 5 wind turbines!
Jazyky