For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

A miner problem!

  • Počáteční postava: Winters
  • Potřebná úroveň:
  • Opakovatelný: Ne
  • Odměna za splnění: 109490 XP

Zredukovat moldie populaci.

Návod krok za krokem

  • Promluvte si s Wintersem: “2. Are those moldies still giving you trouble?“ a pak: “1. OK!
  • Zabijte 60 moldie
  • Vraťte se k Wintersovi: “2. I have mashed the moldies!
Jazyky