For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

overkill [2013/06/01 18:35]
chytrex
overkill [2013/06/01 18:37] (aktuální)
chytrex Finetuning
Řádek 3: Řádek 3:
 Každý mob má daný základ XP které dává, když je poražen. Toto množství lze navýšit v závislosti na tom jak tvrdý zásah mu uštědříte. Například, když má mob 1000 HP(životů) a vy mu uberete 1000HP, mob vám dá základ XP který je pro něj definovaný. Pokud ale stejnému mobovi uštědříte zásah za 2000HP, počet odevzdaných XP bude dvojnásobný. Každý mob má daný základ XP které dává, když je poražen. Toto množství lze navýšit v závislosti na tom jak tvrdý zásah mu uštědříte. Například, když má mob 1000 HP(životů) a vy mu uberete 1000HP, mob vám dá základ XP který je pro něj definovaný. Pokud ale stejnému mobovi uštědříte zásah za 2000HP, počet odevzdaných XP bude dvojnásobný.
  
 +<WRAP center round tip 80%>
 +Důležitý je poslední úder před smrtí moba. Čím silnější, tím lépe. Získáte tím víc XP.
 +</WRAP>
  
-<wrap tip>Důležitý je poslední úder před smrtí moba. Čím silnější, tím lépe. Získáte tím víc XP</wrap>