For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Overkill

Každý mob má daný základ XP které dává, když je poražen. Toto množství lze navýšit v závislosti na tom jak tvrdý zásah mu uštědříte. Například, když má mob 1000 HP(životů) a vy mu uberete 1000HP, mob vám dá základ XP který je pro něj definovaný. Pokud ale stejnému mobovi uštědříte zásah za 2000HP, počet odevzdaných XP bude dvojnásobný.

Důležitý je poslední úder před smrtí moba. Čím silnější, tím lépe. Získáte tím víc XP.

Jazyky