For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

questy:wrath_of_khan_3 [2013/05/19 23:37]
chytrex vytvořeno
questy:wrath_of_khan_3 [2013/05/19 23:38] (aktuální)
chytrex
Řádek 9: Řádek 9:
   * **Potřebná úroveň:**    * **Potřebná úroveň:** 
   * **Opakovatelný:** Ano   * **Opakovatelný:** Ano
-  * **Odměna za splnění**: +  * **Odměna za splnění**: 587800 Xp + 40 Clan points((Clan points získáte pouze pokud jste členem clanu))
  
 Přinést 7 Sikuku gargoyle clawů Přinést 7 Sikuku gargoyle clawů