For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

questy:welcome_to_zant [2013/06/06 03:51]
chytrex vytvořeno
questy:welcome_to_zant [2013/06/06 03:52] (aktuální)
chytrex [Návod krok za krokem]
Řádek 17: Řádek 17:
   * Nyní jděte k [[npc:raffle|Raffleovi]]: "//5. Hi there! Mina says you repair equipment.//"   * Nyní jděte k [[npc:raffle|Raffleovi]]: "//5. Hi there! Mina says you repair equipment.//"
   * Zajděte za [[npc:ulysses|Ulyssesem]]: "//4. Greetings! Raffle said youcould get me some materials?//"   * Zajděte za [[npc:ulysses|Ulyssesem]]: "//4. Greetings! Raffle said youcould get me some materials?//"
-  * Vraťte se k [[npc:raffle|Raffleovi]]: "5. I brought back the materials you requested!//"+  * Vraťte se k [[npc:raffle|Raffleovi]]: "//5. I brought back the materials you requested!//"
   * Pokecejte s [[npc:crow|Crowem]]: "//3. So I got your item identified, repaired and upgraded!//"   * Pokecejte s [[npc:crow|Crowem]]: "//3. So I got your item identified, repaired and upgraded!//"
   * Jděte za [[npc:sharlin|Sharlin]]: "//2. Pleased to meet you - I'm new in town!//"   * Jděte za [[npc:sharlin|Sharlin]]: "//2. Pleased to meet you - I'm new in town!//"