For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

questy:weaken_the_sikuku_2 [2013/04/23 21:56]
chytrex
questy:weaken_the_sikuku_2 [2013/05/21 12:59] (aktuální)
chytrex [Weaken the sikuku 2]
Řádek 9: Řádek 9:
   * **Potřebná úroveň:**    * **Potřebná úroveň:** 
   * **Opakovatelný:** Ano   * **Opakovatelný:** Ano
-  * **Odměna za splnění**: 355971Xp+  * **Odměna za splnění**: 355971Xp + 20 Clan Points((Pouze pokud jste členem klanu))
  
 Zabít 15 sikuku trackerů v Shady jungle Zabít 15 sikuku trackerů v Shady jungle