For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

questy:tutorial [2013/04/08 05:05]
chytrex [Odměny za splnění]
questy:tutorial [2016/05/24 11:16] (aktuální)
chytrex typo
Řádek 28: Řádek 28:
   * Pokračujte za klukem jménem [[npc:huey|Huey]] a dejte s ním řeč. Zvolte "//1. Huey? Bert told me you need help.//" a "//1. Sure, I'll be right back!//"   * Pokračujte za klukem jménem [[npc:huey|Huey]] a dejte s ním řeč. Zvolte "//1. Huey? Bert told me you need help.//" a "//1. Sure, I'll be right back!//"
   * Jděte zabíjet Flanae a nasbírejte 5x Flanae seeds a 1x Elder flanae seed.   * Jděte zabíjet Flanae a nasbírejte 5x Flanae seeds a 1x Elder flanae seed.
-  * Zraťte se za klukem u káry a promluvte si s ním. Zvolte "//1. I've collected the seeds you asked for.//" a pak "//1. Sure, what do you need me to do?//"+  * Vraťte se za klukem u káry a promluvte si s ním. Zvolte "//1. I've collected the seeds you asked for.//" a pak "//1. Sure, what do you need me to do?//"
   * Zabíjejte young honey bee a získejte 5x honey který následně odneste [[npc:claude|Claudovi]].   * Zabíjejte young honey bee a získejte 5x honey který následně odneste [[npc:claude|Claudovi]].
   * Promuvte si s [[npc:claude|Claudem]] a zvolte "//1. Huey said you needed this honey.//" a pak "//1. Sure thing!//"   * Promuvte si s [[npc:claude|Claudem]] a zvolte "//1. Huey said you needed this honey.//" a pak "//1. Sure thing!//"