For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

questy:the_rise_of_the_phoenix [2013/04/27 16:59]
chytrex vytvořeno
questy:the_rise_of_the_phoenix [2013/06/04 17:59] (aktuální)
chytrex [Návod krok za krokem] +linky
Řádek 12: Řádek 12:
  
  
-  * Promluvte si s Namielem: "//2. I trust you.//" a pak zvolte "//1. I will gladly help you.//" +  * Promluvte si s [[npc:namiel_char|Namielem]]: "//2. I trust you.//" a pak zvolte "//1. I will gladly help you.//" 
   * Zabijte 50 sikuku psychics   * Zabijte 50 sikuku psychics
-  * Ohlašte Namielovi splnění úkolu: "//2. I've defeated 50 sikuku psychics!//"+  * Ohlašte [[npc:namiel_char|Namielovi]] splnění úkolu: "//2. I've defeated 50 sikuku psychics!//"