For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

questy:the_holy_scissors_and_the_thread_of_destiny [2013/06/08 01:26]
chytrex [The holy scissors and the thread of destiny]
questy:the_holy_scissors_and_the_thread_of_destiny [2013/06/08 01:27] (aktuální)
chytrex
Řádek 4: Řádek 4:
   * **Potřebná úroveň:**    * **Potřebná úroveň:** 
   * **Opakovatelný:** ne   * **Opakovatelný:** ne
-  * **Odměna za splnění**: 19499 XP + 24442 Zulie + quest [[questy:the_descent_of_the_goddess|The descent of the goddess]] +  * **Odměna za splnění**: 19499 XP + 24442 Zulie
 Získat svaté nůžky a vlákno osudu. Získat svaté nůžky a vlákno osudu.
  
Řádek 19: Řádek 18:
   * Zajdětr za [[npc:methio|Methiem]]: "//2. Allright, I'll take it. Please sell it to me.//"   * Zajdětr za [[npc:methio|Methiem]]: "//2. Allright, I'll take it. Please sell it to me.//"
   * Vraťte se k [[npc:francis|Francisovi]]   * Vraťte se k [[npc:francis|Francisovi]]
-  * Získáváte quest [[questy:the_descent_of_the_goddess|The descent of the goddess]]+