For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

questy:the_fairys_rhyme [2013/06/23 21:46] (aktuální)
chytrex vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== The fairy's rhyme  ======
 +
 +  * **Počáteční postava:** [[npc:aruas_fairy|Arua's Fairy]]
 +  * **Potřebná úroveň:** 
 +  * **Opakovatelný:** Ne
 +  * **Odměna za splnění**: 
 +
 +Rozšifrovat říkanku.
 +
 +<wrap em>Tento quest je součástí [[questy:hero_quest|Hero questu]]</wrap>
 +
 +===== Návod krok za krokem =====
 +
 +  * Jděte si popovídat s [[npc:eliot|Eliotem]]
 +  * <krok 2> <FIXME dopsat>
 +  * <krok 3>
 +  * <krok 4>
 +  * <krok 5>
 +  * <krok 6>
 +  * ...
 +
 +
 +
 +
 +