For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

questy:suspicion [2013/06/22 22:38] (aktuální)
chytrex vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Suspicion  ======
  
 +  * **Počáteční postava:** [[npc:zvonek|Zvonek]]
 +  * **Potřebná úroveň:** 
 +  * **Opakovatelný:** Ne
 +  * **Odměna za splnění**: quest [[questy:forbidden_potion|Forbidden potion]]
 +
 +Zjistit zda je Arua's fairy špion.
 +
 +<wrap em>Tento quest je součástí [[questy:hero_quest|Hero questu]]</wrap>
 +
 +===== Návod krok za krokem =====
 +
 +  * Jděte za [[npc:harin|Harin]]: "//2. Red rose potion, eh? Alright, I'll try to get it for you.//"
 +  * Získáváte quest [[questy:forbidden_potion|Forbidden potion]]