For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

questy:stop_the_spearmen_threat [2013/04/23 19:35]
chytrex [Návod krok za krokem]
questy:stop_the_spearmen_threat [2013/04/23 19:39] (aktuální)
chytrex [Stop the spearmen threat]
Řádek 4: Řádek 4:
   * **Potřebná úroveň:**    * **Potřebná úroveň:** 
   * **Opakovatelný:** Ano   * **Opakovatelný:** Ano
-  * **Odměna za splnění**: +  * **Odměna za splnění**: 527269 Xp + 13 Valor bodů
  
 Zabít 21 sikuku spearmen Zabít 21 sikuku spearmen