For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

questy:start [2016/05/24 15:09]
chytrex +pumpkin roundup link
questy:start [2016/05/27 10:23] (aktuální)
chytrex [Breezy hills] + empty link na q
Řádek 27: Řádek 27:
   * [[questy:leonards_sword|Leonard's sword]]   * [[questy:leonards_sword|Leonard's sword]]
   * [[questy:meet_the_chief|Meet the chief]]   * [[questy:meet_the_chief|Meet the chief]]
-  * [[questy:pumpkin_roundup|Pumpkin roundup]]+  * [[questy:pumpkin_roundup|Pumpkin roundup]] FIXME
   * [[questy:report_of_darkness|Report of darkness]]   * [[questy:report_of_darkness|Report of darkness]]
-  * [[questy:speros_vaccine|Spero's vaccine]]+  * [[questy:speros_vaccine|Spero's vaccine]] FIXME
   * [[questy:stolen_formula|Stolen formula]]   * [[questy:stolen_formula|Stolen formula]]
   * [[questy:trip_to_the_farm|Trip to the farm]]   * [[questy:trip_to_the_farm|Trip to the farm]]
Řádek 42: Řádek 42:
   * [[questy:operation_take_back_breezy_hills|Operation: Take back Breezy hills]]   * [[questy:operation_take_back_breezy_hills|Operation: Take back Breezy hills]]
   * [[questy:pest_control|Pest control]]   * [[questy:pest_control|Pest control]]
 +  * [[questy:plants_vs_visitors|Plants VS Visitors]]
   * [[questy:supplies_and_demand|Supplies and demand]]   * [[questy:supplies_and_demand|Supplies and demand]]
   * [[questy:windmill_plans|Windmill plans]]   * [[questy:windmill_plans|Windmill plans]]