For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

questy:start [2013/06/10 22:14]
chytrex [City of Junon Polis]
questy:start [2016/05/27 10:23] (aktuální)
chytrex [Breezy hills] + empty link na q
Řádek 27: Řádek 27:
   * [[questy:leonards_sword|Leonard's sword]]   * [[questy:leonards_sword|Leonard's sword]]
   * [[questy:meet_the_chief|Meet the chief]]   * [[questy:meet_the_chief|Meet the chief]]
 +  * [[questy:pumpkin_roundup|Pumpkin roundup]] FIXME
   * [[questy:report_of_darkness|Report of darkness]]   * [[questy:report_of_darkness|Report of darkness]]
-  * [[questy:speros_vaccine|Spero's vaccine]]+  * [[questy:speros_vaccine|Spero's vaccine]] FIXME
   * [[questy:stolen_formula|Stolen formula]]   * [[questy:stolen_formula|Stolen formula]]
   * [[questy:trip_to_the_farm|Trip to the farm]]   * [[questy:trip_to_the_farm|Trip to the farm]]
Řádek 41: Řádek 42:
   * [[questy:operation_take_back_breezy_hills|Operation: Take back Breezy hills]]   * [[questy:operation_take_back_breezy_hills|Operation: Take back Breezy hills]]
   * [[questy:pest_control|Pest control]]   * [[questy:pest_control|Pest control]]
 +  * [[questy:plants_vs_visitors|Plants VS Visitors]]
   * [[questy:supplies_and_demand|Supplies and demand]]   * [[questy:supplies_and_demand|Supplies and demand]]
   * [[questy:windmill_plans|Windmill plans]]   * [[questy:windmill_plans|Windmill plans]]
Řádek 77: Řádek 79:
 ==== City of Junon Polis ==== ==== City of Junon Polis ====
   * [[questy:a_miner_problem|A miner problem!]]   * [[questy:a_miner_problem|A miner problem!]]
 +  * [[questy:blue_clown_beatdown|Blue clown beatdown]]
 +  * [[questy:charrs_elaborate_market_price_analysis|Charrs' elaborate market price analysis]]
 +  * [[questy:coal_mine_moldies_under_arumic_watch|Coal mine moldies under arumic watch]]
 +  * [[questy:ferrell_guild_lounge_construction|Ferrell guild lounge construction]]
 +  * [[questy:gortheins_hidden_talent|Gorthein's hidden talent]]
 +  * [[questy:grunters_mysterious_strenght|Grunter's mysterious strenght]]
   * [[questy:heirs_of_the_anonymous|Heirs of the anonymous]]   * [[questy:heirs_of_the_anonymous|Heirs of the anonymous]]
 +  * [[questy:in_readiness_for_war|In readiness for war]]
 +  * [[questy:it_might_be_worth_more_later|It might be worth more later]]
   * [[questy:khan_vs_char|Khan vs char]]   * [[questy:khan_vs_char|Khan vs char]]
   * [[questy:krisdados_cold_heart|Krisdado's cold heart]]   * [[questy:krisdados_cold_heart|Krisdado's cold heart]]
   * [[questy:landregins_daughters|Landregin's daughters]]   * [[questy:landregins_daughters|Landregin's daughters]]
 +  * [[questy:lutis_guard_of_luxem_tower|Lutis, guard of Luxem tower]]
 +  * [[questy:magic_weapon_production|Magic weapon production]]
 +  * [[questy:majesty_of_the_righteous_crusaders|Majesty of the righteous crusaders]]
 +  * [[questy:moldies_strange_behavior|Moldie's strange behavior]]
   * [[questy:mourning_for_madreson|Mourning for madreson]]   * [[questy:mourning_for_madreson|Mourning for madreson]]
 +  * [[questy:necessity_of_a_new_shrine|Necessity of a new shrine]]
 +  * [[questy:new_recovery_potion|New recovery potion]]
 +  * [[questy:new_shrine_in_the_far_corners|New shrine in the far corners]]
 +  * [[questy:oh_my_smouly_berry_pie|Oh my! Smouly berry pie!]]
 +  * [[questy:reassuring_support|Reassuring support]]
 +  * [[questy:righteous_crusaders_in_preparations|Righteous crusaders in preparations]]
   * [[questy:secretly_learning_to_drive|Secretly learning to drive]]   * [[questy:secretly_learning_to_drive|Secretly learning to drive]]
 +  * [[questy:shannons_medical_treatment|Shannon's medical treatment]] **Momentálně nefunkční**
 +  * [[questy:stockpiling_high_quality_coal|Stockpiling high quality coal]]
 +  * [[questy:stockpiling_konara_branches|Stockpiling konara branches]]
 +  * [[questy:stockpiling_maple_branches|Stockpiling maple branches]]
 +  * [[questy:stockpiling_oak_branches|Stockpiling oak branches]]
 +  * [[questy:supplying_training_weapons|Supplying training weapons]]
 +  * [[questy:the_arumics_request|The arumic's request]]
 +  * [[questy:the_saga_continues|The saga continues]]
 +  * [[questy:unexpectedly_useful_porkie_spines|Unexpectedly useful porkie spines]]
 +  * [[questy:violence_of_porkies|Violence of porkies]]
 +  * [[questy:weak_mana_waves_from_luna|Weak mana waves from Luna]]
 +  * [[questy:welcome_to_junon|Welcome to junon]]
 +===City of Junon Polis - Luna questy ===
 +  * [[questy:rosemarys_doll|Rosemary's doll]]
 +  * [[questy:a_young_girls_dream|A young girl's dream]]
 +  * [[questy:sonnet_of_the_galaxy|Sonnet of the galaxy]]
 +
 +
 +==== Kenji beach ====
 +  * [[questy:crazy_krawfy_conundrum|Crazy krawfy conundrum]]
 +  * [[questy:dangerous_doonga_debacle|Dangerous doonga debacle]]
 +  * [[questy:healing_krawfy|Healing krawfy?]]
 +
  
 ==== Forest of wisdom ==== ==== Forest of wisdom ====
Řádek 141: Řádek 184:
   * [[questy:summer_festival|Summer festival]]   * [[questy:summer_festival|Summer festival]]
  
 +===== Hero quest =====
  
 +  * [[questy:hero_quest_junon|Hero quest - Junon]]