For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

questy:sonnet_of_the_galaxy [2013/06/26 21:17]
chytrex questy:sonnet_of_the_gallaxy renamed to questy:sonnet_of_the_galaxy (Typo)
questy:sonnet_of_the_galaxy [2013/06/26 21:18] (aktuální)
chytrex [Sonnet of the gallaxy]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Sonnet of the gallaxy  ======+====== Sonnet of the galaxy  ======
  
   * **Počáteční postava:** [[npc:alphonso|Alphonso]]   * **Počáteční postava:** [[npc:alphonso|Alphonso]]