For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

questy:poison_weaver_research_project [2013/04/23 15:08]
chytrex vytvořeno
questy:poison_weaver_research_project [2013/04/23 15:21] (aktuální)
chytrex [Poison weaver research project]
Řádek 4: Řádek 4:
   * **Potřebná úroveň:**    * **Potřebná úroveň:** 
   * **Opakovatelný:** Ano   * **Opakovatelný:** Ano
-  * **Odměna za splnění**: 1042491 + 9 valor bodů + 4 low essence+  * **Odměna za splnění**: 1042491 Xp + 9 valor bodů + 4 low essence
  
 Získejte 9 poison weaver webů zabíjením poison weaverů. Získejte 9 poison weaver webů zabíjením poison weaverů.