For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

questy:khan_vs_char [2013/05/31 02:26]
chytrex [Khan vs char]
questy:khan_vs_char [2013/05/31 04:38] (aktuální)
chytrex [Khan vs char] typo
Řádek 4: Řádek 4:
   * **Potřebná úroveň:** 170   * **Potřebná úroveň:** 170
   * **Opakovatelný:** Ne   * **Opakovatelný:** Ne
-  * **Odměna za splnění**: 1x Piece of fate+  * **Odměna za splnění**: 769972 XP + 1x Piece of fate
  
-Cílem questu je získat jeden z kousků vašeho osudu (fate)+Cílem questu je získat jeden z kousků vašeho osudu (fate)