For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

questy:healing_hands [2013/06/06 17:00]
chytrex vytvořeno
questy:healing_hands [2013/06/06 17:09] (aktuální)
chytrex Link na hero q
Řádek 8: Řádek 8:
 Vytvořit sérum proti epidemii způsobené prokletím. Vytvořit sérum proti epidemii způsobené prokletím.
  
-<wrap em>Tento quest je součástí Hero questu</wrap>+<wrap em>Tento quest je součástí [[questy:hero_quest|Hero questu]]</wrap>
  
 ===== Návod krok za krokem ===== ===== Návod krok za krokem =====