For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

questy:forbidden_potion [2013/06/22 23:10]
chytrex vytvořeno
questy:forbidden_potion [2013/06/22 23:12] (aktuální)
chytrex [Forbidden potion] +zul reward
Řádek 4: Řádek 4:
   * **Potřebná úroveň:**    * **Potřebná úroveň:** 
   * **Opakovatelný:** Ne   * **Opakovatelný:** Ne
-  * **Odměna za splnění**: 25580 XP + quest [[questy:dreadful_book|Dreadful book]]+  * **Odměna za splnění**: 25580 XP + 29679 Zulie + quest [[questy:dreadful_book|Dreadful book]]
  
 Získat pro [[npc:harin|Harin]] red rose potion. Získat pro [[npc:harin|Harin]] red rose potion.