For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

questy:dreadful_book [2013/06/22 23:11]
chytrex vytvořeno
questy:dreadful_book [2013/06/22 23:27] (aktuální)
chytrex
Řádek 4: Řádek 4:
   * **Potřebná úroveň:**    * **Potřebná úroveň:** 
   * **Opakovatelný:** Ne   * **Opakovatelný:** Ne
-  * **Odměna za splnění**: +  * **Odměna za splnění**: 26604 XP + 10249 Zulie + Hawk-eye ring + quest [[questy:resurrection|Resurrection]]
  
-<popis questu>+Pro [[npc:harin|Harin]] ukrást dreadful book.
  
 <wrap em>Tento quest je součástí [[questy:hero_quest|Hero questu]]</wrap> <wrap em>Tento quest je součástí [[questy:hero_quest|Hero questu]]</wrap>
Řádek 12: Řádek 12:
 ===== Návod krok za krokem ===== ===== Návod krok za krokem =====
  
-  * <krok 1> +  * Jděte za [[http://rose-online.isgeek.info/pic/junon-city_of_junon_polis-5751:5203.png|Beliův dům]] a ukradněte dreadful book. 
-  * &lt;krok 2&gt+  * Odneste [[npc:harin|Harin]] knihu: &quot;//2. Okay.//&quot
-  * &lt;krok 3&gt+  * Zabíjejte aqua warriory dokud nezískáte 10x &quot;five-color scale&quot
-  * &lt;krok 4&gt+  * Odneste [[npc:harin|Harin]]: &quot;//2. Okay//&quot
-  * <krok 5> +  * Získáváte quest [[questy:resurrection|Resurrection]]
-  * <krok 6> +
-  * ...+