For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

questy:blue_clown_beatdown [2013/06/13 23:12]
chytrex vytvořeno
questy:blue_clown_beatdown [2013/06/13 23:21] (aktuální)
chytrex [Blue clown beatdown]
Řádek 3: Řádek 3:
   * **Počáteční postava:** [[npc:odelo|Odelo]]   * **Počáteční postava:** [[npc:odelo|Odelo]]
   * **Potřebná úroveň:**    * **Potřebná úroveň:** 
-  * **Doba trvání questu:** /*<dopln pokud je casove omezen, jinak tento radek odstran>*/ +  * **Opakovatelný:** Ano
-  * **Opakovatelný:** +
   * **Odměna za splnění**: 76764 XP   * **Odměna za splnění**: 76764 XP