For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

questy:bash_them_to_bacon_bits [2013/06/09 17:40]
chytrex typo
questy:bash_them_to_bacon_bits [2013/06/09 17:45] (aktuální)
chytrex [Návod krok za krokem]
Řádek 12: Řádek 12:
 ===== Návod krok za krokem ===== ===== Návod krok za krokem =====
  
-  * Popovídejte si se [[npc:stephano|Stephanem]]: "//1. I'll beat up some  mini-porkies and gather their leather!//"+  * Popovídejte si se [[npc:stephano|Stephanem]]: "//1. Vicious porkies?//" a pak: "//1. I'll beat up some  mini-porkies and gather their leather!//"
   * Zabíjejte mini-porkie dokud nezískáte 21x "blackened leather"   * Zabíjejte mini-porkie dokud nezískáte 21x "blackened leather"
   * Ohlašte splnění [[npc:stephano|Stephanovi]]: "//1. I have collected 21 blackened leather scraps from mini porkies!//"   * Ohlašte splnění [[npc:stephano|Stephanovi]]: "//1. I have collected 21 blackened leather scraps from mini porkies!//"