For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

questy:a_nice_place_to_visit_but [2013/06/09 05:56] (aktuální)
chytrex vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== A nice place to visit but...  ======
 +
 +  * **Počáteční postava:** [[npc:rick|Rick]]
 +  * **Potřebná úroveň:** 
 +  * **Opakovatelný:** Ne
 +  * **Odměna za splnění**: 22428 XP
 +
 +Vrátit [[npc:stephano|Stephanovi]] kompas.
 +
 +/*<wrap em>Tento quest je součástí [[questy:hero_quest|Hero questu]]</wrap>*/
 +
 +===== Návod krok za krokem =====
 +
 +  * Zkecněte s [[npc:rick|Rickem]]: "//1. Hey did you still need me to deliver that compass?//" a pak: "//1. I'm on it!//"
 +  * Jděte ke [[npc:stephano|Stephanovi]] a vraťte mu kompas: "//1. Rick wanted me to return this compass!//"
 +
 +
 +
 +
 +