For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

npc:zvonek [2013/06/06 15:12] (aktuální)
chytrex vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +{{ :npc:zvonek.png?direct|}}
 +====== Zvonek  ======
  
 +Toto není reálné NPC nýbrž zjevení [[npc:aruas_fairy|Arua's Fairy]]. Projevuje se zobrazením ikony zvonečku uprostřed levé hrany herního okna. Kliknutím na něj aktivujete quest.