For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

npc:titania [2013/04/08 03:52]
chytrex [Účast v questech:]
npc:titania [2013/04/08 03:54] (aktuální)
chytrex [Jiné funkce:]
Řádek 13: Řádek 13:
 ===== Jiné funkce: ===== ===== Jiné funkce: =====
  
 +  * Změní vám povolání na [[joby:dealer|Dealer]]
 ===== Účast v questech: ===== ===== Účast v questech: =====
   * [[questy:defeat_the_jelly_king|Defeat the jelly king!]]   * [[questy:defeat_the_jelly_king|Defeat the jelly king!]]